Dış Cephe Mantolama

Mantolama yani ısı yalıtım sistemleri dış cephede uygulama amacı iki farklı ortam arasındaki ısı alış verişlerinin engellemesine yardımcı olur.Dış cephe dendiği zaman duvar cepheleri,kolonları ve kirişleri komplike düşünülmelidir.Mantolamadan istediğimiz verimi alabilmek için bu bölgelerin tamamını bir bütün olarak düşünmemiz gerekir.Binaların mantolama yapılması sayesinde minumum %50 oranında enerji tasarrufu sağlanır.Mantolama ısı yalıtım malzemesi olarak EPS strafor kullanılır.EPS straforun ham maddesi polistiren olup,homejen bir yapıya sahiptir.Genellikle 4 cm’lik EPS’ler tercih edilmektedir.
Dış cephe yüzeyleri mantolama yapılmadan önce cephe yüzeyini hazır hale getirmek gerekir.Bunun için cephe yüzeylerinde oluşabilen sıva çatlakları veya boya kabarıkları gibi maddelerden arındırılmalıdır.Bu uygulamayı tamamladıktan sonra bina cepheleri ısı yalıtımı sistemlerine hazırdır.Binaların mantolamasında gerekli olan performansı alabilmemiz için bina duvarları,kolonları,kirişleri ve merkezlerinin komple mantolama yapılması gerekir.