Mantolama Kanunu

Türk tesisat mühendisler derneği Başkanı Cafer ÜNLÜ,yapılarda enerji performası yönetmeliği 5 Aralıkta yürürlüğe girdiğini belirtmiştir.Böylece ülkemizin ”yılda 7 milyar dolarlık enerji tasarrufu yapacağı” anlamına geldiğini söyledi.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği tam anlamıyla uygulmaya dönüştüğü anda ülkemizde enerji kullanımı %50 azalacaktır.

AB standartlarına uyum;

2007 de çıkan enerji verimliliği kanunu’nun, AB enerji direktifleri çerçevesinde hazırladığını ,bu kanunun uygulanması için yönetmeliklere ihtiyaç olduğunu ve BEP (Bina enerji performansı) yönetmeliğide bu ihtiyaca karşılık verir.

BEP yönetmeliği içerik olarak, kullanım alanı 1000 m2 büyük ,yeni yapılacak binalarda merkezi ısıtma sisteminin zorunlu hale gelmiştir.250 m2 büyük yapılarda ise ısıtma sistemi ”yoğuşmalı” olacaktır. Böylece yalıtımsız bina kalmaış olacak.

 Bina alıp satarken , Enerji Kimlik Belgesi zorunlu olacak;

1000 m22nin üzerindeki binalarda enerji kimlik belgesi alınması zorunlu kılınıp, yeni binalara inşaat izni verilirken de şart koşulacaktır. Uygulama ise yeni binalarda başlamış olup eski binalarda ”MAYIS 2017 yılına” kadar ENERJİ KİMLİK BELGESİ’ne sahip olmak zorundadır.Ayrıca ”2017” den sonra ”bina alım satımında’ enerji Kimlik Belgesi zorunlu” olacaktır.