Eps

EPS Isı Yalıtım Levhasıdır. İçeriğindeki grafit sayesinde ısı enerjisinin ışıma yoluyla yayılmasını engeller. Yapısını oluşturan çok fazla sayıdaki (1 m³ EPS’de yoğunluğa bağlı olarak 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücrelerin içinde kuru ve durgun hava hapsolmuştur. Malzemenin %98’i hava olduğundan malzeme hafiftir ve yapılara büyük ek yükler getirmez. İçerdiği grafit sayesinde diğer EPS Isı Yalıtım Levhalarına göre daha iyi ısı yalıtımı sağlar. TS EN 13163’e uygun ve TS EN 13499 şartlarını karşılayacak şekilde üretilmiştir.

Standart: TS EN 7316 EN 13163
Isı iletkenlik değeri: 0,032 W/mK
Yangın mukavemeti: DIN 4102’ye göre B1, zor alev alan
EN 13501-1’e göre E
Yoğunluk: Min. 16 kg/m³
Boyutsal kararlılık: ± % 0.2 DS (N) 2
Basma dayanımı (min.) (%10 deformasyon): CS (10) 70
Yüzeylere dik çekme dayanımı: TR100
Tam daldırma ile uzun sürede su emme: WL (T) 3
Su buharı difüzyon direnci katsayısı (μ): 20 – 40
Eğilme dayanımı: 1,15 kPa