Taşyünü Şilte

80kg/m³ (Tip 650), 90kg/m³ (tip 700) ve 125kg/m³ (Tip 750) olmak üzere 3 farklı yoğunlukta üretilen rabitz teline dikili taşyünü şiltedir. Enleri 100cm, boyları kalınlığa göre değişmektedir. 3 ile 12 cm arası kalınlıklarda üretilmektedir. Stoklarda 3, 5, 8 ve 10cm kalınlıkta Tip 650 (80kg/m³) ürünler mevcuttur. Sanayi tesisleri, proses ekipmanları ve boruların ısı ve yangın yalıtımında kullanılır. 700 – 750⁰C’ye kadar yanmazlık özelliğiyle yüksek sıcaklıkta ki yerlerin yalıtımında en çok kullanılan üründür. Paslanmaz galvaniz rabitz teliyle dikilmiş olması hem şilte formunun korunmasına (yüksek sıcaklık dayanımı ve yangın yalıtımı ihtiyacı nedeniyle elyafların birleştirilmesinde bağlayıcı reçine oranının azaltılarak dengelenebilmesine) hem de uygulama sırasında montaj kolaylığı getirmektedir. Yüksek sıcaklıkta ki yüzeylerde yapılan yalıtım uygulamalarında malzemelerin ısı iletkenlik değerleri değişkenlik göstermektedir. Teknik broşürde ki tabloda görülebileceği üzere 50⁰C’ye kadar normal sıcaklık aralıklarında yalıtım malzemesi yoğunluğunun ısı yalıtımına katkısı ihmal edilerek sadece yalıtım malzemesi kalınlığına vurgu yapılırken, yüksek sıcaklıklarda yalıtım malzemesi yoğunluğunun ısı yalıtımına faydası da hesaplamalara dahil edilmelidir.

A)İzocam çatı şilteleri,DIN 4102 ve TS 1263’e göre yanmaz malzemeler sınıfı olan ”A” sınıfındandır.
b)Zamanla bozulmaz,çürümez,korozyon ve paslanma yapmaz,böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez,küf tutmaz.
C)Hızlı bir şekilde uygulanan Çatı Şiltesi ile yüksek ısı ve ses yalıtımı,yangın güvenliği sağlanır.
D)Çatı Şiltesi kolay kesilir,uygulamada zaiyat vermez,her parçası değerlendirilir.
E)Çatı şiltesi elastik oluşu nedeni ile boşluklara iyi yerleşir,kolay uygulanır.
F)Çatı Şiltesi fiziksel özelliklerini zamana bağlı olarak kaybetmez.Yapının ömrü boyunca ses ve ısı yalıtımı sağlar.
G)Higroskopik (Nem Tutucu) ve kapiler (Nem emici) değildir.
I)Sıcak ve rutubete maruz kalması halinde dahi,şilte boyutlarında bir değişme gözlenmemektedir.
İ)Hava sesi yalıtım değeri R,şilte kalınlığı takriben 1 dB/cm dir.
J)Çatı şiltesi 250 C’ye kadar sıcaktan etkilenmez.
K)Çatı Şiltesi çeşitli ebatlarda üretilmektedir